WBulgaria banner 11Опазването на дивия свят на България е нашата основна цел. Популяризирането на България, като най-добрата ловна дестинация в Европа може да помогне в опазването на местообитанията на дивеча. Дивите животни са възхитителни, но техните местообитания изчезват под напора на цивилизацията и човешката експанзия. За това ние се опитваме да открием най-добрия начин за устойчивото развитие и научно обосновано използване на възобновяемите ресурси в тези местообитания. Така те ще имат по-голяма стойност като природни ценности отколкото като място за разрастване на местообитанията на хомо сапиенс. Чрез непосредственото участие на местните хора в използването на благата идващи от възобновяемите ресурси се създава естествен интерес за спирането на унищожението на домът на дивите животни. Днес и сега това е техният единствен шанс. Всяка забрана за използването на възобновяемите ресурси води след себе си до загуба на интереса на местните към опазването на хабитатите и до катастрофални дългосрочни последици за природата и в крайна сметка до изчезването на дивия свят. Нашият най-добър съюзник е знанието. Колкото повече познание имаме за дивата природа, толкова по-добре ще можем да менажираме и насочваме процесите за да я опазим. Нашата задача сега и за в бъдеще е да събираме това познание и да го споделяме с възможно най-голям кръг то хора.